Podium voor de Vertelkunst

Vrienden van de Vertelschuur

 

De Vertelschuur biedt een ( klein) podium om de Vertelkunst levend te houden.

Om dit podium is een groep mensen nodig, die het initiatief een warm hart toedragen: de Vrienden van de Vertelschuur.

 

Vriend word je door stamgast te zijn, of mee te willen denken/doen ( thee/koffie schenken), of een financiële bijdrage te geven. De Vertelschuur heeft geen winstoogmerk, maar wil graag kwaliteit bieden: voor sommige vertelvoorstellingen zijn de inkomsten niet toereikend: de Vriendenbijdragen zijn dan heel welkom.

 

Om zoveel mogelijk mensen op de hoogte te stellen van het bestaan, wordt een folder uitgegeven, die op verschillende plekken in Haarlem en omstreken wordt neergelegd – ook hiervoor worden de Vriendenbijdragen gebruikt.

 

Het bankrekeningnummer van de Vertelschuur: NL95INGB0001540416, t.n.v. T. Bierens de Haan + vertelschuur.